Categories
News

การตรวจฟันในเด็กเล็กก่อนเข้ารับการจัดฟันเด็ก

การตรวจฟันในเด็กเล็กก่อนเข้ารับการจัดฟันเด็ก ในเรื่องของสุขภาพช่องปากและฟันของลูกน้อย ถือว่าเป็นสิ่งสำคัญที่พ่อแม่ผู้ปกครองควรจะที่เอาใจใส่ให้มากเป็นพิเศษ สุขภาพฟันถือว่าเป็นสุขอนามัยเบื้องต้น ที่เด็กจะต้องรักษาความสะอาดให้ดี เพราะถ้าหากเกิดฟันผุแล้ว คงไม่ดีต่อตัวเด็กแน่ๆ

Categories
News

ภาวะแทรกซ้อน จากการจัดฟันเด็ก

ภาวะแทรกซ้อน จากการจัดฟันเด็ก การจัดฟันในเด็ก ถือเป็นการรักษาทางทันตกรรมอย่างหนึ่งที่ได้รับความนิยมมากในปัจจุบัน เนื่องจากในปัจจุบันนี้ เด็กไทยเป็นจำนวนมาก มีอาการฟันผุ เนื่องจากการรับประทานอาหารและการไม่ทำความสะอาดช่องปากและฟัน รวมไปถึงพ่อแม่ผู้ปกครองอาจจะไม่มีเวลาในการแนะนำหรือสอนเด็กเกี่ยวกับวิธีการแปรงฟันอย่างถูกต้อง

Categories
News

หลักการทำงาน ของการจัดฟันแบบใส Invisalign !

หลักการทำงาน ของการจัดฟันแบบใส Invisalign ! การจัดฟันแบบใส ถือเป็นการนำนวัตกรรมมาช่วยในการรักษา รวมถึงการวางแผนและกำหนดตำแหน่งการเคลื่อนของฟัน ซึ่งถือว่าเป็นการจัดฟันที่เป็นรูปแบบใหม่